Rzepak

Rzepak jest drugą, co do wielkości areału upraw, rośliną w Polsce. Powierzchnia jego zasiewów stale rośnie. W ostatnich latach było to ok. 805 tys. ha (forma ozima i jara). Jest to główna roślina oleista w naszym kraju. Olej z nasion rzepaku przeznaczany jest do produkcji olejów jadalnych, margaryn oraz wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji biopaliw. Odpady poprodukcyjne (Makuch) wykorzystywane są jako dodatek do pasz.

Uprawa rzepaku ma również bardzo duże znaczenie z punktu widzenia agronomicznego. Roślina ta pozostawia dużo wartościowych resztek pożniwnych oraz posiada głęboko korzeniący się system korzeniowy co tworzy z niej jeden z lepszych międzyplonów dla zbóż.